Op weg naar een duurzamer transportbedrijf

Papierloos ondernemen
Net als in vele branches speelt duurzaamheid een grote rol in de transportwereld. Bij Winterswijk Logistics werken wij continu aan het verduurzamen van onze bedrijfsvoering. Het terugdringen van het papiergebruik is een goed voorbeeld hiervan. Onlangs hebben wij een nieuw ordersysteem in gebruik genomen waardoor wij veel minder documenten hoeven uit te printen. Een grote stap in de richting van een papierloze onderneming.

Duurzaam wagenpark
Alle bedrijfsauto’s zijn inmiddels vervangen door milieuvriendelijke hybride auto’s. Dit levert ons een aanmerkelijke brandstofbesparing op bovendien gebruiken wij dus veel minder fossiele energiebronnen.