Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Zoals u weet is op 25 mei 2018 de nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden. Winterswijk Logistics verzamelt en bewaart uitsluitend de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van uw opdrachten. Vanzelfsprekend worden deze gegevens niet gedeeld met derden. U kunt op ieder moment wijzigingen in de gegevens laten aanbrengen wanneer deze niet correct zouden zijn. De gegevens worden alleen zo lang bewaard als nodig is voor de uitvoering en vastlegging van uw opdrachten.

Geen vertragingen tijdens storm

Afgelopen 18 januari werd een groot deel van Europa opgeschrikt door een hevige storm. In Nederland leidde dat tot chaos op de weg en tot vertragingen in de transportsector. In tegenstelling tot andere transporteurs ondervonden wij bij Winterswijk Logistics gelukkig geen oponthoud of schade. De storm heeft op onze diensten met driver accompanied trailers (begeleid groupage vervoer) van en naar Ierland niet of nauwelijks effect gehad en konden wij onze levertijden handhaven. We zijn uiteraard zeer content dat we onder deze omstandigheden onze betrouwbaarheid en flexibiliteit hebben kunnen bewijzen.

Trailer groupage transport Ierland in december

December is traditiegetrouw een hele drukke maand. Wij informeren u alvast hoe ons vertrekschema er van en naar Ierland uit ziet. Ons kantoor zal op 27, 28 en 29 december tot 14.00 uur bemand zijn.

van Nederland naar Ierland
15/12  laatst geplande groepage vertrek
02/01  0.00 uur eerste geplande vertrek naar Ierland
Let op! De belading van de trailers vindt plaats op 29/12

van Ierland naar Nederland
20/12  laatst geplande groepage vertrek
02/01  0.00 uur eerste geplande vertrek naar Nederland
Let op! De belading van de trailers vindt plaats op 29/12

Uitleveringen en afhalingen in Ierland
18/12 mogelijk
19/12 mogelijk
20/12 mogelijk
21/12 & 22/12 alleen op basis van specials
27/12 & 29/12 alleen op basis van specials

Uitleveringen en afhalingen Nederland
18/12 t/m 22/12 tot 12.00 uur mogelijk
27/12 t/m 29/12 tot 12.00 uur mogelijk

FTL service Ierland vice versa
Deze service is de hele periode mogelijk met uitzondering van de kerstdagen en Oud & Nieuw en op basis van beschikbaarheid van trailers.

Groei intercontinentaal vervoer Winterswijk Logistics

Wij zijn niet alleen expert op het gebied van groupage transport naar Ierland. Ook voor intercontinentale zendingen zijn wij een veelgevraagde partner. Zo maakt ons transportbedrijf op dit moment een stevige groei door. Goed nieuws dat wij graag met u delen!

Het aantal zendingen over zee dat wij elke maand behandelen is de laatste maanden met zo’n 45% toegenomen. En in het luchttransport is dat maar liefst 53%. Deze groei hebben wij voornamelijk te danken aan onze unieke werkwijze: korte communicatielijnen en een zeer directe ‘hands on’ aanpak. Bovendien zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Steeds meer bedrijven hebben de waarde hiervan ontdekt. Deze waardering helpt ons om onze dienstverlening steeds te verbeteren en zo zendingen ‘all over the globe’ snel en veilig te transporteren.

Een gezond bedrijf dankzij een gezond team

De medewerkers van Winterswijk Logistics worden sinds kort ondersteund door voedings- en lifestyle coach Maureen Meppelink. Hiermee willen we ervoor zorgen dat we ons werk op een verantwoorde manier kunnen uitvoeren. Onder het motto: gezond bedrijf door gezonde medewerkers proberen we nu betere keuzes te maken op het gebied van voeding en beweging.

Met dank aan Maureen kunnen wij u nog beter van dienst zijn! Meer informatie over Maureen en haar diensten staat op: www.maureenfoodandlifecoaching.nl

Ook groepage vervoer voldoet aan strengste norm

In de transportwereld werkt men hard aan duurzame oplossingen om de uitstoot van schadelijke stoffen zoveel mogelijk te beperken. Dit gebeurt onder andere door het invoeren van uitlaatgasnormen door de Europese Unie. De afgelopen jaren hebben wij hard gewerkt om aan de strengste norm -de zogenaamde Euro 6 norm- te kunnen voldoen.

Groepage naar Ierland volgens Euro 6 norm
Nagenoeg onze hele vloot van trekkende eenheden voldoet inmiddels aan de Euro 6 norm. Deze moderne trucks worden onder meer ingezet op het verkeer tussen Ierland en het continent voor zowel de groupage als de volle ladingen en dragen hiermee bij aan een schoner milieu.

Wederom stijging leverbetrouwbaarheid

Uit de analyses van het eerste halfjaar van 2017 is gebleken dat Winterswijk Logistics er opnieuw in is geslaagd de leverbetrouwbaarheid van de door ons uitgevoerde transporten te verhogen. Eerdere onderzoeken toonden een percentage van 98,4%. Deze is inmiddels gestegen naar 98,8%.

Voor meer informatie over deze percentages of andere transport gerelateerde kwesties, neem gerust contact met ons op.

Gevolgen Brexit voor transport naar GB en Noord-Ierland

U zult het zich vast al afgevraagd hebben: welke gevolgen heeft de Brexit op het transporteren van goederen naar Groot-Brittannië en Noord-Ierland. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen u geregeld op de hoogte houden.

Wat vooral voorkomen moet worden is dat we teruggaan naar de situatie van voor 1992. Gelukkig zijn reeds de eerste overlegplatforms gestart om tijdig in te kunnen spelen op de nieuwe situatie die na de Brexit kan ontstaan bij vrachtverkeer tussen Ierland en Noord-Ierland.

Bezoek Brexit minister
Onlangs bezocht de Britse minister David Jones, aangesteld als minister voor vertrek uit de EU, het hoofdkantoor van TLN. Op www.transport-online.nl staat een verslag van dit bezoek.

Lees het artikel hier: Britse Brexit delegatie op bezoek bij Transport en Logistiek Nederland

Op weg naar een duurzamer transportbedrijf

Papierloos ondernemen
Net als in vele branches speelt duurzaamheid een grote rol in de transportwereld. Bij Winterswijk Logistics werken wij continu aan het verduurzamen van onze bedrijfsvoering. Het terugdringen van het papiergebruik is een goed voorbeeld hiervan. Onlangs hebben wij een nieuw ordersysteem in gebruik genomen waardoor wij veel minder documenten hoeven uit te printen. Een grote stap in de richting van een papierloze onderneming.

Duurzaam wagenpark
Alle bedrijfsauto’s zijn inmiddels vervangen door milieuvriendelijke hybride auto’s. Dit levert ons een aanmerkelijke brandstofbesparing op bovendien gebruiken wij dus veel minder fossiele energiebronnen.

Dieseltoeslag

Onze transporttarieven worden voor een belangrijk deel bepaald door de brandstofprijs. Het geldende percentage wordt op basis van de door TLN gepubliceerde dieselprijs op de 1e van elke maand bepaald.