Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Zoals u weet is op 25 mei 2018 de nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden. Winterswijk Logistics verzamelt en bewaart uitsluitend de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van uw opdrachten. Vanzelfsprekend worden deze gegevens niet gedeeld met derden. U kunt op ieder moment wijzigingen in de gegevens laten aanbrengen wanneer deze niet correct zouden zijn. De gegevens worden alleen zo lang bewaard als nodig is voor de uitvoering en vastlegging van uw opdrachten.