Aanpassing MARPOL regelgeving

Sedert 1 januari 2015 gaat de ‘directive 2012/33/EU’ van kracht. Deze limiteert de maximum toelaatbare zwaveluitstoot voor schepen binnen het Noordwest-Europese controlegebied, het zogenaamde Sulfer Emission Control Area (SECA). Dit gebied omvat het Kanaal, de Noordzee en de Baltische routes. Vanaf deze datum moet het zwavelgehalte tot onder de 0,1% zijn verlaagd, terwijl het huidige toelaatbare gehalte 1% bedraagt.